|  Tuesday, July 26, 2016   
Permohonan Diploma Separuh Masa   
 
Login Untuk Staf|   Carian
Penawaran Program
  SENARAI PROGRAM DAN PUSAT PEMBELAJARAN YANG DITAWARKAN
   PROGRAM   PUSAT PEMBELAJARAN
    DDPA - DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 05 - IPOH 11 - KOTA KINABALU 12 - KUCHING
    DDPC - DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 11 - KOTA KINABALU
    DDPE - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 05 - IPOH 12 - KUCHING
    DDPF - DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 11 - KOTA KINABALU
    DDPG - DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 11 - KOTA KINABALU
    DDPJ - DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 05 - IPOH 11 - KOTA KINABALU 12 - KUCHING
    DDPK - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 05 - IPOH 11 - KOTA KINABALU 12 - KUCHING
    DDPL - DIPLOMA UKUR TANAH
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 05 - IPOH 12 - KUCHING
    DDPN - DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 11 - KOTA KINABALU
    DDPQ - DIPLOMA UKUR BAHAN
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 11 - KOTA KINABALU
    DDPW - DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKAUNAN)
04 - KUALA LUMPUR
    DDPZ - DIPLOMA SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 05 - IPOH 11 - KOTA KINABALU 12 - KUCHING