|  Thursday, October 30, 2014   
Permohonan Diploma Separuh Masa   
 
Login Untuk Staf|   Carian
Penawaran Program
  SENARAI PROGRAM DAN PUSAT PEMBELAJARAN YANG DITAWARKAN
   PROGRAM   PUSAT PEMBELAJARAN
    DDPA - DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR
    DDPC - DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU
    DDPE - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU
    DDPF - DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH
03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU 11 - KOTA KINABALU
    DDPG - DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    DDPJ - DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR
    DDPK - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU
    DDPL - DIPLOMA UKUR TANAH
11 - KOTA KINABALU
    DDPN - DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU 11 - KOTA KINABALU
    DDPQ - DIPLOMA UKUR BAHAN
03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU 11 - KOTA KINABALU
    DDPW - DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKAUNAN)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR