|  Monday, October 05, 2015   
Permohonan Diploma Separuh Masa   
 
Login Untuk Staf|   Carian
Penawaran Program
  SENARAI PROGRAM DAN PUSAT PEMBELAJARAN YANG DITAWARKAN
   PROGRAM   PUSAT PEMBELAJARAN
    DDPA - DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
04 - KUALA LUMPUR
    DDPC - DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    DDPE - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    DDPF - DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 05 - IPOH 08 - KUANTAN
    DDPJ - DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    DDPK - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    DDPL - DIPLOMA UKUR TANAH
04 - KUALA LUMPUR
    DDPN - DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
04 - KUALA LUMPUR
    DDPQ - DIPLOMA UKUR BAHAN
04 - KUALA LUMPUR
    DDPT - DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AERONAUTIK)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    DDPW - DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKAUNAN)
04 - KUALA LUMPUR
    DDPZ - DIPLOMA SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR