|  Thursday, January 29, 2015   
Permohonan Diploma Separuh Masa   
 
Login Untuk Staf|   Carian
Penawaran Program
  SENARAI PROGRAM DAN PUSAT PEMBELAJARAN YANG DITAWARKAN
   PROGRAM   PUSAT PEMBELAJARAN
    DDB - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (MEKATRONIK)
04 - KUALA LUMPUR
    DDPA - DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR
    DDPC - DIPLOMA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU
    DDPE - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU
    DDPF - DIPLOMA PENGURUSAN HARTA TANAH
03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU 11 - KOTA KINABALU
    DDPG - DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    DDPJ - DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR
    DDPK - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)
01 - JOHOR BAHRU 03 - PULAU PINANG 04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU
    DDPN - DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU 11 - KOTA KINABALU
    DDPQ - DIPLOMA UKUR BAHAN
04 - KUALA LUMPUR 07 - KOTA BHARU 11 - KOTA KINABALU
    DDPW - DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKAUNAN)
01 - JOHOR BAHRU 04 - KUALA LUMPUR
    DDW - DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKAUNAN)
04 - KUALA LUMPUR
    DPPI - DIPLOMA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM)
01 - JOHOR BAHRU